Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.


Ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο από το Crete PlusΠανελλαδικές: Η ύλη που προτείνει το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής

Πανελλαδικές: Η ύλη που προτείνει το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής

Ελλάδα | 09/04/2020 - 16:15
Πανελλαδικές: Η ύλη που προτείνει το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής
Σήμερα οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έκανε την εισήγηση του για την ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων, προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως.

Για την τελική ύλη αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο σήμερα.

Όπως μέχρι στιγμής έχει υποθεί ανεπίσημα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να περικοπεί μεγάλο ποσοστό της ύλης, της τάξης του 30%, και να μην εξετασθούν όσα δεν διδάχθηκαν στην αίθουσα .

Πιθανή ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, είναι στις 6 Ιουλίου. 

Σε τι θα εξεταστούν οι μαθητές της Γ΄Λυκείου

Περικόπτεται το 30% της ύλης σε πολλά μαθήματα

Ότι δεν διδάχθηκε στην τάξη δεν θα είναι προς εξέταση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ – πιθανή ημερομηνία έναρξης των πανελληνίων 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προτείνει το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής:

Απόσπασμα Πρακτικού 18/06-04-2020:

Σήμερα, 6 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Εισήγηση περικοπής της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2019-2020  

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Γεωργία Φέρμελη, Προϊσταμένη του Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β’ Κύκλου, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 984/06-04-2020):

«Με βάση τις εισηγήσεις των κ.κ. Οικονόμου, Συμβούλου Α΄στο ΙΕΠ, Ε. Βεκρή, Συμβούλου Α΄ στο ΙΕΠ  και Κ. Στουραΐτη, Συμβούλου Α΄ στο ΙΕΠ.

 

Με βάση τα τελευταία δεδομένα αναστολής λειτουργίας των σχολείων ως και 10/04/2020 (και πιθανής επιστροφής στα σχολεία, μετά τις διακοπές του Πάσχα, στις 27/04/2020) και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

(α) την καταγραφή/παρακολούθηση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης στο σύνολο της επικράτειας, όπως εστάλη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Ι.Ε.Π. στις 06/04/2020,

(β) τα ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019, ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 και ΦΕΚ/4266/Β΄/22-11-2019  με τα οποία έχει προσδιορισθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου (Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου),  για το σχολικό έτος 2019-2020, 

και την με αριθμ. πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020), και την με αριθμ πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020),

εισηγούμαστε σχετικά με τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου (Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου), ανά μάθημα, τα ακόλουθα:

Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

 

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β'/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη

στο Κεφάλαιo 9: ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και στο Κεφάλαιo 10: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

  1. ΙΣΤΟΡΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β'/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη στα εξής:

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή) και

 Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922,  Β. Η Μικρασιατική καταστροφή,  Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων,  Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική προσέγγιση, Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα από το  Κεφάλαιο IΙΙ.  ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

καθώς και

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, από το Κεφάλαιο IV. TΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ.

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β'/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη

στο Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

στο Κεφάλαιο 9:  Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία, και

στο Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά.

 

ΙΙ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

 

  1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β'/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη στα ακόλουθα:

Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη - η πολιτική αρετή και

η πολιτική εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά)

Ε.16 Η πόλις

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Σ, Πολιτικά Α 1.1-8, 1252a1-7-b27-32

(ενότητες: 11η και 12η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση

(Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος")

Ε.17 Ο άνθρωπος ζώον πολιτικόν

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Α 1. 10-11, 1253a7-18 (ενότητα 13η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος")

Ε.18 Η αρχή της πλειοψηφίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Γ6. 3-4, 1281a39-b10

(νέο κείμενο από τον φάκελο εκπαιδευτικού υλικού)

Ε.19 Το πολίτευμα της δημοκρατίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Δ 4.2-3,1291b30-39 (ενότητα

19η σχολικού εγχειριδίου)

Στ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου - η νέα οικουμένη και η επιμέλεια εαυτού (ανθολόγιο φιλοσοφικών

κειμένων από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα)

ΣΤ.20 Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β.10.1-4 (νέο κείμενο όπως

στον φάκελο υλικού)

ΣΤ.21 Η νέα οικουμένη

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Αλεξάνδρου τύχης και αρετής 6

329 A-D (νέο κείμενο από τον φάκελο υλικού)

ΣΤ. 22 Η επιμέλεια του εαυτού

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τα εις εαυτόν, 4.3 (νέο κείμενο

όπως στον φάκελο υλικού)

  1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019. ΔΕΝ προτείνεται αλλαγή στην ύλη από το ανωτέρω ΦΕΚ. Ως εκ τούτου η  διδακτέα-εξεταστέα ύλη παραμένει ως έχει στο ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019.

 

ΙΙΙ. ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

 

  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019 και με το ΦΕΚ/4266/Β΄/22-11-2019 (Συμπλήρωση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β ́ 2875) με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήμα- τα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.). Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη 

στις παραγράφους: 

2.8 Κυρτότητα-Σημεία καμπής συνάρτησης,

2.9 Ασύμπτωτες – Κανόνες De l' Hospital,

2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης,  του Κεφαλαίου 2: Διαφορικός λογισμός 

καθώς και στο Κεφάλαιο 3:  Ολοκληρωτικός Λογισμός. 

  1. ΦΥΣΙΚΗ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη  στις παραγράφους:

4.5 Ροπή αδράνειας, 4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης, 4.7 Στροφορμή, 4.8 Διατήρηση της στροφορμής, 4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής, 4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση του Κεφαλαίου 4. Μηχανική στερεού σώματος, από το βιβλίο Φυσική-Τεύχος Γ.

Επίσης να μην περιληφθεί η αναφορά «Εξαιρούνται οι ασκήσεις 25, 70» η οποία περιλαμβάνεται στο τέλος του Κεφαλαίου 4. Μηχανική στερεού σώματος στο ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019, διότι οι εν λόγω ασκήσεις αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του Κεφαλαίου 4 οι οποίες εξαιρούνται.

 

  1. ΧΗΜΕΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 και με την με αριθμ πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020). Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη 

στο Κεφάλαιο 1. Οξειδοαναγωγή-Ηλεκτρόλυση  και

στο Κεφάλαιο 7. Οργανική Χημεία , από  το βιβλίο Χημεία-τεύχος Β.

Επίσης στο «ΚEΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» από το  βιβλίο  ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β',  (ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019), να περιληφθούν σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, και τα ακόλουθα:

Από τις Ασκήσεις – Προβλήματα να διδαχθούν: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33.

Από τις Ασκήσεις-Προβλήματα και Γενικά προβλήματα να διδαχθούν: από την 34 έως και την 56, εκτός του ερωτήματος (δ) της άσκησης 54.

  1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 και με την με αριθμ πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020). Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη 

 

στην παράγραφο 2.4.4 Ρύπανση και στο Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη, από το βιβλίο  «Βιολογία-τεύχος Α»

καθώς και

στο Κεφαλαίου 7. «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας»,

στο Κεφαλαίου 8. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική»  και

στο Κεφαλαίου 9. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία», από το βιβλίο «Βιολογία-τεύχος Β».

Επίσης, σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ να περιληφθούν τα ακόλουθα:

Για την ομαλή ροή της διδακτέας-εξεταστέας ύλης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 προτείνεται η διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας να γίνεται με παράλληλη χρήση των δύο σχολικών εγχειριδίων ως εξής:

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'» της Γ ́ τάξης Γενικού των ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΣΜ., ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Μ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ Χ., ΛΑΚΚΑ Λ., ΝΟΤΑΡΑ Δ.,ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ Ν., ΧΑΝΤΗΚΩΝΤΗ ΟΛ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. , δύο (2) ώρες ανά εβδομάδα και από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΥΧΟΣ Β ́» Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου των ΑΛΕΠΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ Β., ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΛ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ Π., ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ Β., τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα ένθετα - παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

 

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ, να μην διδαχθεί ότι προβλεπόταν ως ύλη   στις ακόλουθες παραγράφους, από το το βιβλίο: «Πληροφορική», Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Έκδοση 2019:

 

1.3          Άλλες δομές δεδομένων

1.3.1      Λίστες

1.3.2      Δένδρα

1.3.3      Γράφοι

1.3.4      Ερωτήσεις - Ασκήσεις

4.1          Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

4.2          Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα

4.2.1      Μεθοδολογία

4.2.2      Διαγραμματική αναπαράσταση

4.3          Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση

4.3.1      Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων

4.4          Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι

4.5          Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός

4.6          Ερωτήσεις - Ασκήσεις

5.2.5      Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

5.3          Οι Ερωτήσεις – Ασκήσεις Ε.2, Ε.3 και Ε.4

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη προσαρμογή της ύλης αφορά και στις Οδηγίες που έχουν αποσταλεί  αντίστοιχα για  κάθε μάθημα. 

Τέλος επισημαίνεται ότι σε συγκεκριμένα (λίγα) σχολεία, στα οποία υπολείπεται η διδαχθείσα ύλη από την προτεινόμενη μετά την περικοπή, θεωρείται ότι μπορεί να καλυφθεί στα σχολεία εφόσον πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα διδασκαλίας.

Συν.: Οι εισηγήσεις των Συντονιστών των Μονάδων».

 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση."

neakriti.gr


Συντάκτης: Newsroom CretePlus.gr


Αν θέλεις το πρόβλημα σου να ακουστεί, αν τα "στραβά και τα ανάποδα" που βλέπεις γύρω σου σε κάνουν να δυσανασχετείς, τότε...

Γίνε εσύ ο ρεπορτερ του CretePlus.gr.

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο αποθήκευσε τους αριθμούς μας και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμα σου και δες το να ανεβαίνει άμεσα με εμάς αιχμή για την επίλυση του.

reporter@creteplus.gr 6932255686.

Δες το άρθρο σου στα "δικά σας ρεπορτάζ"Ειδήσεις Ελλάδα

Πρόστιμο 250.000 ευρώ σε ινστιτούτο αισθητικής

Ανακοίνωση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κορωνοϊός: 246 «έσπασαν» την καραντίνα – Ανησυχία για χαλάρωση…

Το τελευταίο περιστατικό και τα μεγάλα πρόστιμα

Τα τρία στάδια του lockdown το καλοκαίρι

Έτσι θα γίνουν τα έκτακτα lockdown, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο

9 νέα κρούσματα - 183 νεκροί συνολικά

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.058

Κορωνοϊός: Το καλό και το κακό σενάριο για την Ελλάδα

Γιατί οι ειδικοί φοβούνται μία νέα έκρηξη

Στους 183 οι νεκροί από τον κορωνοϊό - Πέθανε 83χρονη

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Επίθεση με βιτριόλι: Τι λέει η οδηγός ταξί - Η περούκα, η…

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με το βιτριόλι

Ανοίγουν νωρίτερα τα γυμναστήρια -Σήμερα οι ανακοινώσεις

Πότε αναμένεται η επαναλειτουργία τους

Επίθεση με βιτριόλι: «Καθαρά» βίντεο και φωτογραφικά καρέ…

Τα επεξεργασμένα καρέ από τις κάμερες ασφαλείας

ΕΟΦ: Απαγόρευσε αντισηπτικό διάλυμα

Αποσύρονται από την αγορά τα προϊόντα

Ηλεία: Εγκεφαλικά νεκρή 27χρονη λίγο μετά τον τοκετό

Η Δώρα εργαζόταν μέχρι και τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της χωρίς να παρουσιάσει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Κανένας θάνατος - 7 νέα κρούσματα στη χώρα

Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο - 2.915 συνολικά

Νομοσχέδιο – Παιδεία: Αλλαγές από το νηπιαγωγείο μέχρι…

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Όλες οι αλλαγές

Ρόδος: Ποιος ήταν ο νεκρός που έθαψαν… κατά λάθος - Σοκαρισμένη…

Εισαγγελική έρευνα για το… μακάβριο λάθος

Συντριβή ελικοπτέρου στο Ιόνιο: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια…

Μια 23χρονη στρατιωτικός ήταν το πρώτο θύμα η οποία, όπως είχε γράψει το neakriti, πριν το τραγικό συμβάν έπαιζε γκάιντα στη Σούδα.

Κορωνοϊός: 174 οι νεκροί στην Ελλάδα

Κατέληξε 78χρονος στο "Αττικόν"

Kάτω από το 1% του πληθυσμού ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων

Οι εξελίξεις για τον Κορωνοϊό στη χώρα μας

Κεραμέως για σχολεία: Τι θα γίνει με το ολοήμερο - Ποια η…

"Το άνοιγμα των σχολείων δεν θα γίνει πριν την 1η Σεπτεμβρίου".

172 οι νεκροί από κορωνοϊό στην Ελλάδα - Πέθανε 82χρονη

Η γυναίκα νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Εκ περιτροπής εργασία: Από 1η Ιουνίου οι μειώσεις μισθών…

Σε νέο καθεστώς, χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι από τον Ιούνιο - Αναλυτικά παραδείγματα

Γυμναστήρια, κινηματογράφοι: Ν' ανοίξουν νωρίτερα, μελετά…

Νωρίτερα να ξεκινήσει η τέλεση γάμων και λοιπές δεξιώσεις - Πιθανή ημερομηνία

Σύψας: Τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή να ανοίξουν τα…

Δεν μας τρομάζουν τα εισαγόμενα κρούσματα

Κορωνοϊός: Στους 170 οι νεκροί

Κατέληξε 91χρονη

Πρόστιμα μέχρι και 100.000 € στα σούπερ μάρκετ που δε δηλώνουν…

Η πλατφόρμα e-Καταναλωτής αναγράφει τις τιμές των προϊόντων σε όλα τα σούπερ μάρκετ

Κορωνοϊός: Στους 169 οι νεκροί στην χώρα μας

«Κατέληξε» ένας 79χρονος στο ΑΧΕΠΑ

Τσιόδρας: Βέβαιο ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού

Οι κλειστοί χώροι στους οποίους έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη μετάδοση του ιού

Θετικοί στον κορωνοϊό 2 διασώστες του ΕΚΑΒ – Σε καραντίνα…

Σήμερα το πρωί βγήκαν τα αποτελέσματα

«Restart Tourism»: Πότε «ανοίγει» ο τουρισμός – Από αυτές τις…

Πρόκειται για 19 χώρες που παρουσιάζουν καλά επιδημιολογικά στοιχεία, μέχρι στιγμής

Με κορωνοϊό οκτώ μηνών βρέφος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παίδων»

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων νοσηλεύεται οκτώ μηνών βρέφος με κορωνοϊό

167 νεκροί από κορωνοϊό στην Ελλάδα - Κατέληξε 89χρονος στο…

Ο άνδρας είχε πολλαπλά υποκείμενα νοσήματα

Ανοίγει η εστίαση: χρήσιμα Tips για τους επαγγελματίες

Συμβουλές για την εφαρμογή των μέτρων και παγίδες που πρέπει να αποφύγουν

Μετακινήσεις εκτός νομού: Έτσι θα ταξιδεύουμε με αεροπλάνα,…

Ενημέρωση για τις μετακινήσεις εκτός νομού

Τραγωδία με 4 νεκρούς στο Λουτράκι - Συγκλονίζουν τα βίντεο…

Οι 4 άντρες βρέθηκαν σε βάθος 20 μέτρων και οι πρώτες αναφορές σχετικά για τον θάνατό τους κάνουν λόγο για ασφυξία - Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ έγινε υπό τον φόβο έκρηξης στο…

Ανοίγουν αύριο Κυριακή οι εκκλησίες - Τι πρέπει να γνωρίζουν…

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος καλεί στην τήρηση όλων των μέτρων για τον κορωνοϊό, ενώ αύριο ανοίγουν οι εκκλησίες στη χώρα

Έτσι θα ταξιδεύουμε με τα πλοία - Όλα τα νέα μέτρα

Ποιες πτήσεις «ανοίγουν» και ποιες παραμένουν σε αναστολή

Μητσοτάκης: Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διπλή κρίση - Παράδειγμα…

Η παρέμβασή του στην παγκόσμια σύνοδο της Boston Consulting Group

Σ.Τσιόδρας: Ο ιός μπορεί να μη φύγει ποτέ από τη ζωή μας

Μπορεί ο κορωνοϊός να γίνει ενδημικός ιός;

Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες σε οργανωμένες…

Τσουχτερά πρόστιμα στους απείθαρχους επιχειρηματίες

Κορωνοϊός: Πότε ο κλιματισμός μπορεί να είναι επικίνδυνος…

Τι ανέφεραι Ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και υγιεινής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή "ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ" της ΚΡΗΤΗ TV

Πότε ανοίγουν καφετέριες, εστιατόρια, γυμναστήρια και…

Οριστικές ημερομηνίες: Όλα όσα δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης

16 νέα κρούσματα στη χώρα μας -Τρεις νέοι θάνατοι

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.760 - Στους 155 οι νεκροί

Αυτό είναι το νέο ωράριο στα σούπερ μάρκετ

Παραμένουν τα υφιστάμενα μέτρα κατά του κορωνοϊού

"Αποφεύγετε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς" οι 7 κανόνες του…

Πως θα μείνουμε προστατευμένοι από τον κορωνοϊό

Κορωνοϊός: Στους 152 οι νεκροί στην χώρα μας

Ένας 80χρονος έχασε την μάχη

Παπαθανάσης: Από 1η Ιουνίου ανοίγει η εστίαση με τα νέα…

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «εντός του Ιουνίου θα λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι των επιχειρήσεων»

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Ροή Ειδήσεων
Social


Όλες οι ειδήσεις σήμερα
Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.