Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.


Ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο από το Crete PlusΞεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

Κρήτη | 13/06/2019 - 11:52
Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ
Ως τις 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις υπουργείων, Περιφερειών και ΚΕΔΕ επί του εθνικού σχεδιασμού

Επενδύσεις στους τομείς της «έξυπνης» τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καταπολέμησης της φτώχιας είναι οι βασικοί άξονες που θα χρηματοδοτηθούν στη χώρα μας από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, για το οποίο δόθηκε πλέον το «εναρκτήριο λάκτισμα» από πλευράς διαλόγου και προετοιμασίας...

Το εναρκτήριο λάκτισμα του διαλόγου, με στόχο την οριστικοποίηση του επόμενου κοινοτικού προγράμματος του χρόνου τέτοια εποχή, «σφύριξε» η έκδοση της πρώτης εγκυκλίου, με την οποία οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης, υπουργεία, αιρετές Περιφέρειες, ΚΕΔ, κ.τ.λ., καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σε επίπεδο σχεδιασμού μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της πρώτης εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να συμβάλει ο κάθε φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του, στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής, με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι προτάσεις θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ” της περιόδου 2021-2027.

Το υπουργείο αποτυπώνει καρέ-καρέ τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα προετοιμασίας της χώρας μας για το νέο ΕΣΠΑ ως εξής:

*·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση ομάδων σχεδιασμού από υπουργεία και Περιφέρειες.

*·Ιούνιος 2019: Έκδοση Υ.Α. συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών.

*·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδιασμού και ενημέρωση σχετικά των υπηρεσιών της Επιτροπής.

*·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της πρώτης εγκυκλίου.

* Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην Ε.Ε. για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

*·Μάρτιος 2020: Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών, σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με Ε.Ε.

*·Έως 30/6/2020 : Επίσημη υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε., σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων.

Αυξημένη η “πίτα” του νέου ΕΣΠΑ

Στην εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ευστάθιος Γιαννακίδης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του διαλόγου για το νέο ΕΣΠΑ, περιγράφονται οι στόχοι, οι πόροι και οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

- Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).

- Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%).

- Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ>100%).

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα 2 Περιφέρειες, αυτές της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Οι υπόλοιπες 11 Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κρήτης) κατατάσσονται στις «Λιγότερο ανεπτυγμένες».

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι 5 στόχοι-άξονες προς χρηματοδότηση

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι 5 Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι:

* Στόχος Πολιτικής 1: Μια “εξυπνότερη” Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

- Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των MμΕ.

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την “έξυπνη” εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

* Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

- Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

- Προαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

- Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

- Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

- Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

- Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της ρύπανσης.

* Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

* Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στην ενότητα αυτή είναι οι ακόλουθες δράσεις:

- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

- Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.

- Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.

- Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση.

- Προώθηση της διά βίου μάθησης.

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

* Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

neakriti.gr


Συντάκτης: Newsroom CretePlus.gr


Σχόλια

comments powered by Disqus
Αν θέλεις το πρόβλημα σου να ακουστεί, αν τα "στραβά και τα ανάποδα" που βλέπεις γύρω σου σε κάνουν να δυσανασχετείς, τότε...

Γίνε εσύ ο ρεπορτερ του CretePlus.gr.

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο αποθήκευσε τους αριθμούς μας και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμα σου και δες το να ανεβαίνει άμεσα με εμάς αιχμή για την επίλυση του.

reporter@creteplus.gr 6932255686.

Δες το άρθρο σου στα "δικά σας ρεπορτάζ"Ειδήσεις Κρήτη

Εντοπίστηκε οβίδα σε θάλασσα της Κρήτης

Περισυλλέχθηκε από άνδρες του λιμεναρχείου

Άνδρας έπεσε σε… χαντάκι βάθους τριών μέτρων

Επιχείρησε η πυροσβεστική

Πάλεψε για την ζωή της η Αμερικανίδα βιολόγος

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών – Αρκετές οι προσαγωγές

Πως σώθηκε από βέβαιο πνιγμό γυναίκα στην Ιεράπετρα;

Μεγάλη κινητοποίηση για την 70χρονη που παραλίγο να πνιγεί

Η νεκροψία θα αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου της Suzanne…

Τα μέχρι τώρα στοιχεία στρέφουν τις αρχές στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας

Τους έκλεψαν τα αυτοκίνητα στη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού

Οι γάμοι σε Σίσες Μυλοποτάμου και Ηράκλειο έληξαν άδοξα για δύο καλεσμένους

Τελευταίο μπάνιο για άντρα στον Άγιο Νικόλαο

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Λήξη συναγερμού για την αγνοούμενη Κάθριν: Που εντοπίστηκε;

Η Γραμμή Ζωής επισημαίνει ότι η Βρετανίδα τουρίστρια είναι καλά στην υγεία της

Καύσωνας: Γιατί απαγορεύονται οι ψεκασμοί του δάκου;

Το καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών είχε θετική επίδραση

Πρώην πρύτανης στην Κρήτη ο νέος υφυπουργός Παιδείας Βασίλης…

Είχε ταχθεί κατά του Σχεδίου "Γαβρόγλου" για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κρήτη

Νέα υπόθεση εξαφάνισης: 10 ημέρες χωρίς σημείο ζωής από…

Χάθηκε από το Σίσι και αναζητείται

Τραγικό τέλος για την Αμερικανίδα βιολόγο – Εντοπίστηκε…

Εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα από το σημείο που εξαφανίστηκε

Ελεύθερος ο 18χρονος για το βιασμό της τουρίστριας

Από την πρώτη στιγμή δήλωνε αθώος

Καύσωνας στην Ιεράπετρα: Στους 44°C η αίσθηση - Τι πρέπει…

Ο υδράργυρος εκτοξεύεται και η Ιεράπετρα γίνεται «καμίνι» - Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να πάρετε

Αυτή είναι η νάρκη που εξουδετερώθηκε στη Χερσόνησο (φώτο)

Μία από τις πιο θανατηφόρες γερμανικές νάρκες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου

Ποιοι Κρητικοί μπαίνουν στη Βουλή

Οι υποψήφιοι βουλευτές που μπαίνουν στη Βουλή

Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα στην Κρήτη

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για κάθε νομό του νησιού

«Μπούσουλας» για τις κάλπες - Πώς ψηφίζουμε την Κυριακή

Όλα έτοιμα για την αυριανή εκλογική αναμέτρηση - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκλογείς

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κρήτη

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι έρευνες για την…

Στην Κρήτη οι συγγενείς της – Δίνουν 50.000 ευρώ σε όποιον γνωρίζει κάτι

Αυτοκίνητα «άρπαξαν» φωτιά

Δύο περιστατικά κινητοποίησαν την πυροσβεστική

Καιρός: Στην Κρήτη 39°C στην Κρήτη και στην Θράκη... 4.500 κεραυνοί

Με το θερμόμετρο στα ύψη, αύριο στις κάλπες και μετά... παραλία

Έκλεψε ένα κολιέ αξίας 700 ευρώ αλλά… δεν πήγε μακριά

Στα χέρια των αρχών ένας 39χρονος

Σε ποια περιοχή της Κρήτης ο υδράργυρος έφτασε στο 40 και……

Δείτε τι δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Ο καιρός την ημέρα των εκλογών: «Καμίνι» η Κρήτη σήμερα…

Πώς θα προφυλαχθούμε από τον καύσωνα

Σεισμοί: Συχνά τα «4άρια» - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ένας σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφεται κάθε 4 με 10 μέρες σε κάποια περιοχή της χώρας

Εξαφάνιση Σούζαν: Στην Κρήτη οι γιοι της Αμερικανίδας ψάχνοντας…

Ίχνη της Αμερικανίδας αναζητούν στα βουνά οι δυο γιοι της

Δίκη για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας – Σήμερα η πρόταση…

Στην… τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη

Στον ανακριτή ο 18χρονος για τον βιασμό

Αρνείται τις κατηγορίες

Πρώτη στις αυτοκτονίες η Κρήτη - Τι φταίει;

Για τα τελευταία 19 χρόνια η Κρήτη είναι πρώτη σε αυτοκτονίες σε όλη την Ελλάδα

Που είδαν για τελευταία φορά την αγνοουμένη Σούζαν - Και…

Κινούν "γη και ουρανό" για να βρουν την 60χρονη καθηγήτρια στα Χανιά

Στους 36 βαθμούς θα… σκαρφαλώσει ο υδράργυρος

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού

Πυρκαγιά σε αποθήκη στο Ηράκλειο

Συναγερμός στην Πυροσβεστιική Υπηρεσία

Εξαφάνιση Αμερικανίδας στα Χανιά – Η Έκκληση των συγγενών…

Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό της

Δύσκολες ώρες για οδηγό ταξί – Εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα…

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Καύσωνας στην Κρήτη με 41°C - Πως θα αποφύγετε τη θερμοπληξία

Οδηγίες από την Περιφέρεια Κρήτης - Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Βιασμός ανήλικης αθλήτριας: Κατέθετε και... έκλαιγε ο 58χρονος…

Την έντονη αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης προκάλεσε, ο ισχυρισμός γυμνάστριας ότι ο κατηγορούμενος έρχεται στο δικαστήριο με μπαστουνάκι, ενώ στην Ιεράπετρα…

Ο καιρός στην Κρήτη: Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Η πρόγνωση και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης

Ο Λαγοκέφαλος δεν τρώγεται!!!

Η τοξίνη βρίσκεται και στη σάρκα του ψαριού και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Ροή Ειδήσεων
Social


Όλες οι ειδήσεις σήμερα
Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.