Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.


Ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο από το Crete PlusΞεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ

Κρήτη | 13/06/2019 - 11:52
Ξεκίνησε η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ
Ως τις 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις υπουργείων, Περιφερειών και ΚΕΔΕ επί του εθνικού σχεδιασμού

Επενδύσεις στους τομείς της «έξυπνης» τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καταπολέμησης της φτώχιας είναι οι βασικοί άξονες που θα χρηματοδοτηθούν στη χώρα μας από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, για το οποίο δόθηκε πλέον το «εναρκτήριο λάκτισμα» από πλευράς διαλόγου και προετοιμασίας...

Το εναρκτήριο λάκτισμα του διαλόγου, με στόχο την οριστικοποίηση του επόμενου κοινοτικού προγράμματος του χρόνου τέτοια εποχή, «σφύριξε» η έκδοση της πρώτης εγκυκλίου, με την οποία οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης, υπουργεία, αιρετές Περιφέρειες, ΚΕΔ, κ.τ.λ., καλούνται να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σε επίπεδο σχεδιασμού μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της πρώτης εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να συμβάλει ο κάθε φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του, στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής, με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι προτάσεις θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ” της περιόδου 2021-2027.

Το υπουργείο αποτυπώνει καρέ-καρέ τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα προετοιμασίας της χώρας μας για το νέο ΕΣΠΑ ως εξής:

*·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση ομάδων σχεδιασμού από υπουργεία και Περιφέρειες.

*·Ιούνιος 2019: Έκδοση Υ.Α. συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών.

*·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδιασμού και ενημέρωση σχετικά των υπηρεσιών της Επιτροπής.

*·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της πρώτης εγκυκλίου.

* Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην Ε.Ε. για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

*·Μάρτιος 2020: Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο μηνών, σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με Ε.Ε.

*·Έως 30/6/2020 : Επίσημη υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε., σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων.

Αυξημένη η “πίτα” του νέου ΕΣΠΑ

Στην εγκύκλιο που απέστειλαν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ευστάθιος Γιαννακίδης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του διαλόγου για το νέο ΕΣΠΑ, περιγράφονται οι στόχοι, οι πόροι και οι προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

- Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).

- Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%).

- Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ>100%).

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα 2 Περιφέρειες, αυτές της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Οι υπόλοιπες 11 Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Κρήτης) κατατάσσονται στις «Λιγότερο ανεπτυγμένες».

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι 5 στόχοι-άξονες προς χρηματοδότηση

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι 5 Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι:

* Στόχος Πολιτικής 1: Μια “εξυπνότερη” Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

- Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των MμΕ.

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την “έξυπνη” εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

* Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

- Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

- Προαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

- Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

- Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

- Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

- Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της ρύπανσης.

* Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

* Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στην ενότητα αυτή είναι οι ακόλουθες δράσεις:

- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

- Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.

- Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.

- Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση.

- Προώθηση της διά βίου μάθησης.

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

* Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

neakriti.gr


Συντάκτης: Newsroom CretePlus.gr


Σχόλια

comments powered by Disqus
Αν θέλεις το πρόβλημα σου να ακουστεί, αν τα "στραβά και τα ανάποδα" που βλέπεις γύρω σου σε κάνουν να δυσανασχετείς, τότε...

Γίνε εσύ ο ρεπορτερ του CretePlus.gr.

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο αποθήκευσε τους αριθμούς μας και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμα σου και δες το να ανεβαίνει άμεσα με εμάς αιχμή για την επίλυση του.

reporter@creteplus.gr 6932255686.

Δες το άρθρο σου στα "δικά σας ρεπορτάζ"Ειδήσεις Κρήτη

Βαριά τραυματίας μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο - Γλίτωσε…

Δίνει μάχη ο 28χρονος μετά το τροχαίο στο Ακρωτήρι Χανίων

Ναυαγοσώστης έσωσε ηλικιωμένο από βέβαιο θάνατο

Σωτήρια επέμβαση στην Αγία Μαρίνα

Βαθιά η οδύνη για την αδικοχαμένη Αντωνέλλα

“Έσβησε” στον ύπνο της – Φορτισμένο το "τελευταίο αντίο" στην 39χρονη

Καταγραφή του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χρονικά και χωρικά

πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μιχαηλίδου: Θα φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα στην Κρήτη

Τι ανέφερε κατά τη συνάντησή της με τον δήμαρχο Χανίων

Ο καιρός στην Κρήτη: Προσοχή εφιστά το Λιμεναρχείο λόγω…

Έως και 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο

Χαλάει ο καιρός σήμερα στην Κρήτη

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Φόνος βιολόγου: Μετά την ανατροπή «σπάει» τη σιωπή του…

Δε βρέθηκε γενετικό υλικό του 27χρονου στην άτυχη μικροβιολόγο - Τι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Ρακή: Πολιτική λύση στο... «βράσιμο» της

Έπιασε τόπο η προσπάθεια των καζανάρηδων στα συναρμόδια υπουργεία

Αλέξανδρος Σταυρακάκης: Ο Κρητικός που κατέκτησε την παγκόσμια…

Όλα όσα ανέφερε στην εκπομπή «ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ» και στον δημοσιογράφο Λευτέρη Κουμαντάκη

Άνοδος θερμοκρασίας και πιθανότητα σκόνης

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Δολοφονία Σούζαν Ίτον: Μεγάλη ανατροπή - Δεν βρέθηκε DNA…

Αναλυτικά τι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Στα Χανιά ο πρέσβης της Σλοβακίας στην Ελλάδα

Οι προοπτικές συνεργασίας στον τουρισμό και την εργασία στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Ν. Καλογερή

Ο Μαστογράφος στα… Εργατικά Κέντρα της Κρήτης

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στη πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Creta Farms: Κραυγή αγωνίας από τους εργαζομένους

«Πυρά» τόσο κατά των δύο βασικών μετόχων όσο και κατά των τραπεζών

Σταφίδα χωρίς ποτάσα… Φυσική αποξήρανση στο 100%

Μια νέα ποσότητα σταφυλιών από τη βιολογική παραγωγή του κ. Ιερωνυμάκη έχει τοποθετηθεί ξανά στα ειδικά τελάρα μες στη μονάδα, χωρίς ποτάσα

Καιρός: Που έπεσε μπόλικο νερό - Τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής…

Οι περιοχές του νησιού μας οι οποίες και δέχτηκαν αρκετή βροχή

Ντεραπάρισε φορτηγό με φιάλες υγραερίου - Δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο η πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον οδηγό

Σε πνευμονικό οίδημα οφείλεται ο θάνατος του 44χρονου

Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του

Τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν με τη διενέργεια της νεκροψίας - νεκροτομής

Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στο 4χρονο αγοράκι…

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου

Airbnb: Διακοπές σε... σπηλιές λεπρών με τζακούζι!

Διαθέτουν τις σπηλιές της Χρυσοπηγής για εναλλακτικές διακοπές

Παρέμβαση για τους εργαζόμενους που επλήγησαν από την…

“Τα μέτρα της κυβέρνησης παραμένουν εξαγγελίες” αναφέρει ο Σ. Βαρδάκης

Εξωσωματικό λιθοτρίπτη απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο…

Το πλήρες σύστημα κοστίζει 480 χιλιάδες ευρώ – Επιτρέπει το σπάσιμο των πετρών χωρίς χειρουργείο και αναισθησία

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν τρία αδέλφια

Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση πυροβολούσε κατά του σπιτιού τους

Κακοποίηση Ζώων: Πιο αυστηρές κυρώσεις

22 βουλευτές - μεταξύ αυτών 3 Κρητικοί - ζητούν αλλαγή του νομικού πλαισίου

Thomas Cook: Επαναπατρίζονται και οι τελευταίοι Βρετανοί τουρίστες

Πότε ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός από την Κρήτη

Τουρίστρια ζαλίστηκε την ώρα που κατέβαινε στα Μάταλα

Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πώς…

Καλλιάνος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Οι νοτιάδες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ελιές

Τα «νοτικά» χωράφια επηρεάστηκαν σε όλο το νομό Ηρακλείου

Υπόθεση Καλαντζάκη: Τι έδειξε το DNA για το 6χρονο παιδί

Εξελίξεις στην υπόθεση Καλαντζάκη - Σε ποιον ανήκει το 6χρονο αγόρι

Η … αδέσποτη σφαίρα θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τραγωδία

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Αλικιανό

Καρέ – καρέ η διάσωση τουρίστριας από βέβαιο πνιγμό

Η ναυαγοσώστρια με τζετ σκι την έσωσε

Πάνω από 10 εκ. ευρώ στην Κρήτη για την ανάδειξη αρχαιολογικών…

Σύσκεψη στην Περιφέρεια παρουσία Λίνας Μενδώνη

Παρά τις αντίξοες συνθήκες οι φλόγες περιορίστηκαν άμεσα

Πυρκαγιά τα ξημερώματα κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη για τη Λίνα Μενδώνη

Επαφές με τους φορείς σε Ηράκλειο και Χανιά για την υπουργό Πολιτισμού

Ημιμαραθώνιος Κρήτης, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού επιστρέφει…

Περισσότεροι από 4000 αθλητές από 41 χώρες θα σταθούν στην εκκίνηση στο Αρκαλοχώρι

Δίκη για το φόνο Δουρουντάκη: Ένα από τα διαμελισμένα μέλη…

Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις μαρτύρων στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου

Ο καιρός στην Κρήτη: Μικροπροβλήματα από τους ισχυρούς…

Μέχρι και 8 Μποφόρ οι άνεμοι στην Κρήτη

Πρώην αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά

Κεγκέρογλου: «Αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες που καταστράφηκαν…

Ζητά άμεσες ενέργειες για να αποφευχθούν ζημιές στο μέλλον

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Ροή Ειδήσεων
Social


Όλες οι ειδήσεις σήμερα
Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.